privacyverklaring

Fontebona, gevestigd in Finca Fontebona Lozana s/n 33537 Piloña ASTURIAS Spanje, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Thomas van Putten is de Functionaris Gegevensbescherming van vereniging Fontebona. Hij is te bereiken via privacy @ fontebona.es

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fontebona verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fontebona verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fontebona bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fontebona verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fontebona gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gebruikersstatistiek

Fontebona registreert gegevens over het gebruik van deze website. Fontebona gebruikte daarvoor de de diensten van http://statcounter.com/. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Fontebona de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden géén cookies gebruikt.

De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fontebona neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze contactpersoon of via privacy @ fontebona.es. Fontebona heeft ondermeer de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Inschrijving voor nieuwsbrief

Fontebona biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiermee geeft u toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op die manier kan Fontebona u op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen. Fontebona biedt te allen tijde de mogelijkheid om u af te melden.

Formulieren op fontebona.es

Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden alleen lokaal opgeslagen in ons email-programma en op de emailserver van one.com. De verbinding met deze server is beveiligd door SSL.

De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek. Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

U heeft het recht:

* Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn wij ook genoodzaakt om back-ups te maken. Wij controleren deze op juistheid. Het is daarom niet mogelijk om uw gegevens achteraf uit back-ups te laten verwijderen omdat deze dan niet meer juist zijn.

Verder goed om te weten